Avaleht

J.L Katusemees OÜ teostab katuste ehitamist ja renoveerimist 2015. aastast, kuid töökogemust omatakse juba aastast 1999.
Katus ja vundament mängivad suurimat rolli hoone pikaajalisel püsimisel, mistõttu katuse kvaliteet on ülimalt oluline kui soovite edaspidi hoone hoolduskuludelt kokkuhoida. Korralik katus aitab kaasa maja pikaaegseks püsimiseks ja õigesti paigaldatud soojustus vähendab talvel küttearveid.

 

Teenused

J.L Katusemees OÜ teostab:
* Lame- ja viilkatuste ehitus ja renoveerimine
(katuste katmine ja soojustamine)
* Plekk-katuste paigaldamine
* Kivikatuste paigaldamine
* Eterniitkatuste paigaldamine
* Katusekonstruktsioonide ehitus
* Katuse aluskatte paigaldus
* Vihmaveesüsteemide paigaldus
* Lumetõkke paigaldus
* Katuse lisatarvikute paigaldus
* Väiksemas mahus teostatakse ka puitfassaadide
ehitust ja renoveerimist