Teenused

J.L Katusemees OÜ teostab:
* Lame- ja viilkatuste ehitus ja renoveerimine
(katuste katmine ja soojustamine)
* Plekk-katuste paigaldamine
* Kivikatuste paigaldamine
* Eterniitkatuste paigaldamine
* Katusekonstruktsioonide ehitus
* Katuse aluskatte paigaldus
* Vihmaveesüsteemide paigaldus
* Lumetõkke paigaldus
* Katuse lisatarvikute paigaldus
* Väiksemas mahus teostatakse ka puitfassaadide
ehitust ja renoveerimist